Wizyty studyjne

Wizyta 1

Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry”Biorąc udział w wizycie studyjnej nr 1, będziesz miał/a możliwość poznania tradycyjnych świętokrzyskich smaków w firmach, które otrzymały wsparcie na swoją dział

Wizyta 2

Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry”Chcąc spróbować smaków świętokrzyskich wsi i doświadczyć ich bogactwa kulturowego, nie można pominąć miejsc i pomysłów, tworzonych z pasją przez osoby zam

Wizyta 3

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”LGD "Perły Czarnej Nidy" obejmuje swym obszarem trzy podmiejskie gminy: Chęciny, Morawicę, Nowiny. Ponieważ leżą one w bezpośrednim sąsiedztwie dużego miasta, to jednym z wyzwań jest stowrzen

Wizyta 4

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy" Jedną z podstaw rozwoju obszarów wiejskich jest stworzenie lokalnym społecznościom korzystnych warunków do pracy. Szczególnie ważne staje się to w odni

Wizyta 5

Lokalna Grupa Działania "Królewskie Ponidzie"Wyjeżdżając w celach zdrowotnych oczekujemy, że wypoczywając będziemy mieli możliwość oddychać czystym powietrzem. Tym czasem niejednokrotnie w sezonie zimowym w miejscowościach uzdrowiskowych, z

Wizyta 6

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”Uczestnictwo w tym wyjeździe pozwoli wam poznać projekty, które przyczyniły się do rozwoju turystyki i przedsiębiorczości na terenach odwiedzanych miejsc, a co za tym idzie — stworzeniu

Wizyta 7

Lokalna Grupa Działania "Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej"Podczas tego wyjazdu poznamy historię małej wiejskiej gminy, oddalonej od dużych ośrodków miejskich. Gminy, w której władze lokalne, przez aktywną współpracę

Wizyta 8

Według definicji, Smart Village jest podejściem bazującym na połączeniu nowoczesnych narzędzi i technologii dla polepszenia jakości życia oraz podniesienia standardu usług publicznych dla obywateli, przy lepszym wykorzystaniu zasobów oraz mniejszym wpływie na ś

Wizyta 9

Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą"Wyjazd numer 9 przeniesie nas do Gmin objętych zakresem działania lokalnej grupy działania (LGD) Nad Czarną i Pilicą, które szczycić się mogą ścisłą współpracą samorządu lokalnego z organi

Wizyta 10

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”Muzyka, śpiew i taniec stanowią nieodłączne elementy kultury ludowej, na której to, w dużej mierze opierał się będzie ten wyjazd. Uczestnictwo w nim stwarza niepowtarzal


Powrót
PARTNERZY

PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY

PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY
„European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas".
Project co-financed from the European Union funds under the II Scheme of Technical Assistance measure "Polish Rural Network" of the Rural Development Programme for 2014-2020.
The Managing Authority of the Rural Development Programme for 2014-2020 – the Minister of Agriculture and Rural Development.