Program


V Europejski Parlament Wiejski
12 - 15 Wrzesień 2022, Kielce
Targi Kielce - Centrum Kongresowe
ul. Zakładowa 1, Kielce

www.kielcekonferencje.pl

The Rural pact document here.

The main rural vision page with basics explained here.

EESC opinion ‘Towards a holistic strategy on sustainable rural/urban development’ (NAT/820) here.

EESC opinion on the EU Long-term vision for rural areas (NAT/839) here.

Thematic debate (8 March 2021) here.

Public hearing (18 June 2021) here.

Inter-institutional debate (9 February 2022) here.

 

DZIEŃ PRZYJAZDU
12 Września 2022 (Poniedziałek)

16.30
17.30
18.30

Transfery z hoteli.

17.00-18.00

Rejestracja.

18.00-20.00

Słowa powitania od trzech organizacji - inicjatorów EPW

Āris Ādlers, Prezes PREPARE,
Marion Eckardt, Prezes ELARD,
Tom Jones, Prezes ERCA.

 Przemowy powitalne

Janusz Wojciechowski, Komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa,
Anna Gembicka, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Krzysztof Ardanowski, Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP,
Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

 Welcome to Kielce and Poland from the host organizations

Paweł Krzeczunowicz, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Dyrektor o. w Warszawie,
Piotr Sadłocha, Dyrektor biura Zarządu Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie Rozwju Wsi Świętokrzyskiej.


20.00-21.00

Kolacja powitalna.


21.00

Transfery do hoteli.


DZIEŃ WIZYT STUDYJNYCH
13 Września 2022 (Wtorek)


08.00-08.30

Transfery z hoteli


09.00-10.00

Rejestracja


10.00-16.00

Opis wizyt studyjnych dostępny turaj.

Wizyta nr 1. Rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, produkty lokalne. Stowarzyszenie "Loklana Grupa Działania - Wokół Łysej Góry".

Wizyta nr 2. Rozwój turystyki, tworzenie miejsc pracy, produkty lokalne. Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry".

Wizyta nr 3. Turystyka i rekreacja na obszarach wiejskich, tworzenie miejsc pracy, produkty lokalne. Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy".

Wizyta nr 4. Róność płci i dostęp do zatrudnienia, wsparcie przedsiębiorczości, ochrona klimatu/budownictwo pasywne. Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy".

Wizyta nr 5. Zielona energia, zapobieganie zmianom klimatycznym, turystyka zdrowotna. Lokalna Grupa Działania "Królewskie Ponidzie".

Wizyta nr 6. Rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, turystyka na obszarach wiejskich. Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi".

Wizyta nr 7. Tworzenie miejsc pracy, zielona energia, zapobieganie zmianom klimatycznym, opieka nad osobami starszymi. Lokalana Grupa Działania "Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej".

Wizyta nr 8. Smart Villages. Przedstawiciele społęczności wsi Piaseczna Górka i Wiązownica-Kolonia.

Wizyta nr 9. Wspieranie przedsiębiorczości, dziedzictwo kulturowe wsi, sport i rekreacja. Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą".

Wizyta nr 10. Pielegnowanie tradycji ludowych, kultura na obszarach wiejskich, zdrowie i rekreacja. Lokalna Grupa Działania "Razem na Piaskowcu".


17.00-19.00

DLA PRZYSZŁOŚCI OBSZARÓW WIEJSKICH EUROPY - ZAJĘCIA SIECIUJĄCE

Wiejskie "World Café" dla młodzieży
Wymiana poszerzających perspektywę doświadczeń w gronie młodych osób z całej Europy.

Stoiska uczestników
Wystawy i informacje na temat krajowych i lokalnych inicjatywach podejmowanych przez uczestników. Prezentacje lokalnych produktów z Europy.

"Message walls"
Pomysły i wiadomości płynące od uczestników do mieszkańców obszarów wiejskich, rządów i Unii Europejskiej. Wywiady z uczestnikami.


19.30 Kolacja sieciująca.

21.00-21.30 Transfry do hoteli.

22.00 Transfery z hoteli do Pałacyku im. T. Zielińskiego, ul. Zamkowa 5, Kielce.
BUS nr 1 odjazd o godz.: 22.00 Hotel La Mar - 22.10 Hotel Kameralny - GARDEN PARTY,
BUS nr 2 odjazd o godz.: 22.00 Hotel Grafit - 22.10 Hotel Tęczowy Młyn - Hotel Karczówka - GARDEN PARTY,
BUS nr 3 odjazd o godz.: 22.00 Hotel 365 - 22.10 Hotel Binkowski - GARDEN PARTY.

Pozostałe hotel są blisko Pałacyku im. T. Zielińskiego

22.00-02.00 GARDEN PARTY - ogród Pałacyku im. T. Zielińśkiego, ul. Zamkowa 5, Kielce.

02.00 Powroty do hoteli zalecane TAXI

DZIEŃ WARSZTATÓW
14 Września 2022 (Środa)


08.00-08.30

Transfery z hoteli


09.00-10.30

WPROWADZENIE DO V EUROPEJSKIEGO PARLAMENTU WIEJSKIEGO

Inspiracje płynące od i do wiejskiej Europy

Moderatorzy:
Paweł Krzeczunowicz, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o. w Warszawie,
Kim Smedslund, Sekretarz Generalny PREPARE.

Prelegentka:

Karen Keaveney
, Adiunkt i kierownik ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich, University College Dublin.

Opowieści płynące z europejskich obszarów wiejskich

Aurelia Bondari, Executive Director at Agroinform Moldova,
Sofiya Burtak, Business Network of Rural Women,
Levin Petersen, Young Islander, Germany.


10.30-11.00
Przerwa na kawę


11.00-12.15

PANEL DYSKUSYJNY O PRZYSZŁOŚCI EUROPY

Moderator:
Hannes Lorenzen, Prezes ARC2020

Prelegenci:
Marion Eckardt, Prezes ELARD,
Katrina Idu, Prezes Forum Synergies,
Normunds Popens
, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. polityki regionalnej i miejskiej,
Radim Sršeň, Wiceminister Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, Wiceprzewodniczący Komisji NAT Europejskiego Komitetu Regionów,
Goran Šoster
, Wiceprezes PREPARE,
Toma Šutić
, Gabinet Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej ds. demokracji i demografii, Komisja Europejska.


12.15-12.20 Wprowadzenie do warsztatów.

12.20-13.45 Obiad.

13.45-15.15


I RUNDA WARSZTATÓW

Miejsca warsztatów mogą w trakcie sesji ulec zmianie po pełnej rejestracji. Pełna informacja o warsztatach dostępna tutaj.


W1. Smart Villages - inteligentne wsie przyszłości w Europie.
Sala:
S3
Prelegent:

Edina Ocsko, Dyrektor E40.

W3. Pakt dla Wsi (Rural Pact) i Pakt dla wiosek (Village Pact).
Sala:
E3
Moderator:

Venessa Halhead, Scotish Rural Action,
Prelegent:
Ben Van Essen, ERCA.

W5. Wiejska Europa w akcji. Nie ma powrotu do złych praktyk z przeszłości.
Sala:
S2
Moderatorzy:

Katrina Idu, Forum Synergies,
Hanes Lorenzen, President of ARC2020.

W6. Czy możliwa jest prawdziwa polityka wobec wsi?
Sala:
S6
Prelegent:

Kim Smedslund, Finnish Village Movement Association.

W8. Rural Proofing - badanie programów politycznych pod kątem ich wpływu na wieś.
Sala:
Lambda
Moderator:

Tom Jones, President of ERCA,
Prelegent:
Marc Schucksmich.

W9. Małe szkoły wiejskie.
Sala:
S4
Moderator:

Alina Kozińska Bałdyga, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

W11. Stawianie czoła wyzwaniom społecznym.
Sala:
T2
Moderator:

Peter Toth, European Network for Rural Development.

W13. LEADER/RLKS: 30 lat sukcesów i wykazywanie wartości dodanej.
Sala:
Alfa
Prelegenci:

Eva Lindström, Member of the European Court of Auditors,
Iwona Lisztwan, Dyrekcja Generalna ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Komisja Europejska,
Radim Sršeň,  Wiceminster Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, Wiceprzewodniczący Komisji NAT Europejskiego Komitetu Regionów,
Marion Eckardt, Prezes ELARD,
Kristiina Tammets, Wiceprezes Związku LEADER w Estoni.

W14. Wprowadzenie do inicjatywy LEADER w Armenii.
Sala:
Beta (tłumaczenie na ukraiński)
Prelegent:

Marta Marczis, UNDP Armenia.

W16. Społeczności energetyczne.
Sala:
E1
Moderator:

Rafał Serafin, Polish Rural Forum.

W17. Działania klimatyczne inicjowane przez społeczności lokalne.
Sala:
Teta (tłumaczenie na polski)
Moderator:

Davie Philip, ECOLISE.

W20. Czy ktoś nas słucha? Ku wzmocnieniu dialogu między nauką, polityką i praktyką oraz uzupełnianie luk naukowych w kwestiach ważnych dla mieszkańców wsi.
Sala:
T1
Prelegent:

Joanna Storie, Estonian University of Life Sciences.

W21. Polirural H2020: zorientowane na przyszłość, współtworzenie polityki dla wsi i jej mieszkańców - jak mierzyć atrakcyjność obszarów wiejskich.
Sala: Kappa
Slovak Rural Parliament.


W23. Turystyka wiejska, trendy i możliwości.
Sala:
Gamma (tłumaczenie na polski)
Prelegent:

Āris Ādlers, Prezes PREPARE.

W30. Odpowiadanie na potrzeby społeczności wiejskich.
Sala:
Delta (tłumaczenie na polski)
Moderators:

Piroska Kallay, Lidija Pavić-Rogošić, European Economic and Social Committee.


15.15-15.30 Przerwa kawowa.

15.30-17.00

II RUNDA WARSZTATÓW


Miejsca warsztatów mogą w trakcie sesji ulec zmianie po pełnej rejestracji. Pełna informacja o warsztatach dostępna tutaj.

W1. Smart Villages - inteligentne wsie przyszłości w Europie.
Sala:
S3
Prelegent:
Edina Ocsko,
E40, Finnish village movement.

W2. Sieci organizacji rozwoju wsi na poziomie krajowym.
Sala:
Kappa
Moderator:

Vanessa Halhead, ERCA,
Speaker:
Artemis Pana, Scottish Rural Action.

W4. Przyszłość dla wiejskiej europy.
Sala:
Teta (tłumaczenie na polski)
Moderator:

Kim Smedslund, PREPARE Secretary General .

W7. Agenda dla wsi.
Sala:
S2
LEADER-France.


W10. Gospodarstwa opiekuńcze.
Sala:
Gamma (tłumaczenie na polski)
Moderator:

Konrad Stępnik, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

W12. LEADER/RLKS: totalny czy globalny.
Sala:
Delta (tłumaczenie na polski)
Moderator:

Juan Ménendez Lázaro, READER.

W15. Społeczności i Europejski Zielony Ład: pomóż nam zaprojektować transformacyjną politykę rozwoju lokalnego.
Sala:
T1
Prelegenci:

Amelie Krug, Niana Klein, ECOLISE.

W18. Błękitno-zielona infrastruktura w kontekście zmian klimatycznych.
Sala:
T2
Moderator:

Andrzej Hałasiewicz, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

W19. Trendy, scenariusze i rozwiązania dla obszarów wiejskich - opinie z 20 wielopodmiotowych platform.
Sala:
E1
Moderatorzy:

Barbara Wieliczko, Katarzyna Giżińska, SHERPA.

W22. Tworzenie miejsc pracy na wsi.
Sala:
S6
Moderatorzy:

Urszula Budzich-Tabor, Jacek Węsierski, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

W24. Krótkie łańcuchy żywnościowe.
Sala: Beta (tłumaczenie na ukraiński)
Moderator:
Ryszard Kamiński, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

W25. Wzmacnianie gospodarki lokalnej w małej skali, rozwiązania terytorialne.
Sala:
S4
Moderator:

Goran Šoster, Wiceprezes PREPARE.

W26. Jak nowe technologie i rozwiązania cyfrowe mogą pomóc społecznościom?
Sala:
Alfa
Moderatorzy:

Enrique Nieto, Cesar Lopez, Leanspots.

W28. Ekonomia i przedsiebiorczość społeczna.
Sala:
E3
Moderator:

Magdalena Curillova, Vipa Slovakia.

W29. Samozaangażowanie i lokalni decydenci.
Sala:
S5
Moderator:

Anelia Kana, Kodukant.

W31. Praca dla młodych na obszarach wiejskich - Cowork4YOUTH.
Sala:
Lambda
Moderator:

Jela Tvrdonova, Národná sieť MAS,
Prelegenci:
Elish Kelly, The Economic and Social Research Institute,
Emīls Lukjanskis, NGO "All Opportunities".


17.00-17.30 Przerwa kawowa

17.30-19.00

INSPIRUJĄCE I SŁUŻĄCE WYMIANIE WIEDZY
ZAJĘCIA O PRZYSZŁOŚCI EUROPY WIEJSKIEJ

"CONVERSATION CAFÉ" - w poszukiwaniu dobrego życia, w czasach ekosystemowych ograniczeń.
Forum Synergies and ECOLISE
Przestrzeń do roztaczania wizji i wymiany poglądów na temat roli, jaką pełnić mogą wiejskie społeczności w czasach ekosystemowych wyzwań, w budowaniu lepszego świata dla nas wszystkich.

Jest okazją do nawiązania kontaktu z innymi w temacie potencjału wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu na poziom lokalny.

Jak możemy prowadzić transformacyjne zmiany w kierunku regeneracyjnego rozwoju lokalnego, korzystając z połączonej siły lokalnych grup działania i rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS)?

Message walls
Pomysły i wiadomości płynące od uczestników do mieszkańców obszarów wiejskich, rządów i Unii Europejskiej. Wywiady z uczestnikami.

Stoiska uczestników
Wystawy i informacje na temat krajowych i lokalnych inicjatywach podejmowanych przez uczestników.


19.00-19.30 Transfery do hoteli.
20.00-20.30 Transfery z hoteli na Uroczystą Kolację.

20.30-22.00
Uroczysta kolacja


22.00-22.30 Transfery z Uroczystej kolacji do hoteli.

23.00 Transfery z hoteli do Klubu "Czerwony Fortepian". (Hotel DAL)
BUS nr 1 odjazd o godz.: 23.00 Hotel 365 - 23.10 Hotel Binkowski - 23.20 Hotel Karczówka - AFTERPARTY,
BUS nr 2 odjazd o godz.: 23.00 Hotel Grafit - 23.10 Hotel Tęczowy Młyn - AFTERPARTY,
BUS nr 3 odjazd o godz.: 23.00 Hotel La Mar - 23.10 Hotel Kameralny - AFTER PARTY.

Pozostałe hotele są blisko Klubu "Czerwony FOrtepian"

23.00-02.00 AFTER PARTY - Klub "Czerwony Fortepian", budynek Hotelu DAL, ul. Piotrkowska 12, Kielce.

02.00 Zalecany powrót TAXI.

DZIEŃ PODSUMOWAŃ
15 Września 2022 (Czwartek)


08.00-08.30

Transfery z hoteli.

09.00-10.45

AKTUALNA SYTUACJIA I WIEŚCI Z EUROPY

Panel dyskusyjny dla partnerów EPW
- głos zróżnicowanych europejskich obszarów wiejskich

Moderator:
Vanessa Halhead, Koordynatorka ERCA.

Prelegenci:
Hartmut Berndt, BAG LGD, Niemcy,
Magdalena Curillova, Slovak Rural Parliament,
Magnus Ek, Hela Sverige ska leva, Sweden,
Irene Martin, REDR, Spain,
Miodrag Matavulj, Rural Development Network, Bośnia and Hercegowina,
Theona Morrison, Scotish Rural Action, United Kingdom.

Komunikaty zebrane od uczestników oraz rezultaty prowadzonych warsztatów, wizyt studyjnych i działań sieciujących.

Głos młodzieży. Kruszenie murów. Działania klimatyczne dla przyszłości Europy. Wyzwania społęczne wsi.

Moderatorzy:
Kims Smedslund, Urszula Budzich-Tabor, PREPER.


10.45-11.15 Przerwa kawowa

11.15-12.30

PAKT NA RZECZ OBSZARÓW WIEJSKICH I RURAL PROOFING

Prelegent:
Alexia Rouby
, Dyrekcja Generalna ds. rolnictwa i rozwju obszarów wiejskich, Komisja Europejska.


PANEL DYSKUSYJNY NA TEMAT PAKTU NA RZECZ OBSZARÓW WIEJSKICH


Moderator:
Anita Seļicka, Dyrektor Łotewskiego Forum Obszarów Wiejskich, Członek Rady ELARD.

Prelegenci:
Joanna Gierulska, Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Thibaut Guignard, Prezes LEADER France,
Tom Jones, Prezes ERCA,
Marta Marczis, Prezes AEIDL,
Mario Milouchev
, Dyrekcja Generalna ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Komisja Europejska,
Lidija Pavić-Rogošić, Członek Europejskiego Komitetu Społęczno-Ekonomicznego.12.30-13.30 Obiad

CLOSING CEREMONY AND FUTURE ACTIONS

13.30-14.45
Przedstawienie Manifestu EPW oraz Deklaracji z Kielc

Ceremonia podpisania dokumentów

Plan działania

Podsumowanie

13.30-16.30 Transfery na Dworzec PKP i PKS

14.45 POŻEGNANIA I WYJAZDY

Załączniki:
V spotkanie Europejskiego Parlamentu Wiejskiego VER PL 09.09.pdfRozmiar:  310.79KBPobierz
Powrót
PARTNERZY

PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY

PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY
„European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas".
Project co-financed from the European Union funds under the II Scheme of Technical Assistance measure "Polish Rural Network" of the Rural Development Programme for 2014-2020.
The Managing Authority of the Rural Development Programme for 2014-2020 – the Minister of Agriculture and Rural Development.