Wizyta 10

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”
Muzyka, śpiew i taniec stanowią nieodłączne elementy kultury ludowej, na której to, w dużej mierze opierał się będzie ten wyjazd. Uczestnictwo w nim stwarza niepowtarzalną okazję do poznania skarbów dziedzictwa kulturowego wsi skrytych w słowach dawnych pieśni, wybrzmiewających w zapomnianych instrumentach, ale szczęśliwie — kultywowanych przez najmłodsze pokolenia, dbające o to, aby kultura ludowa nie pozostała jedynie mglistą wzmianką na kartach historii.

Dlatego też odwiedzimy lokalną grupę działania Razem na Piaskowcu, której istotnym elementem działalności jest wspieranie lokalnych zespołów ludowych — podczas wizyty spotkamy się między innymi z członkami Stowarzyszenia Lipowa Polana, które prowadzi dwa dziecięce zespoły ludowe.

Zanim jednak trafimy do miejsc silnie związanych z kulturą wsi, wyjazd zaczniemy od nie mniej istotnego z perspektywy mieszkańców projektu, zaczynając naszą podróż po ścieżce znanego wszystkim przysłowia, od zdrowego ciała, do zdrowego ducha.

Główne tematy:
- pielęgnowanie tradycji ludowych
- kultura na obszarach wiejskich
- zdrowie i rekreacja.


Gabinet Stomatologiczny Smile Dent w Chlewiskach.
Miejscem rozpoczynającym wyjazd będzie gabinet stomatologiczny w Chlewiskach — jako pierwszy w tej miejscowości wyposażony w pantomograf. Każdy, kto kiedykolwiek zetknął się z pracą dentysty, wie jak istotne jest w leczeniu posiadanie odpowiednich do tego narzędzi. Dzięki dofinansowaniu płynącemu od lokalnej grupy działania, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, mieszkańcy Chlewisk mają możliwość zrobienia niezbędnych i kluczowych dla utrzymania zdrowia badań, bez znacznego oddalania się od swojej miejscowości.

Dodatkowym atutem tego projektu, jest źródło jego powstania — LGD Razem na Piaskowcu ponad 50% budżetu lokalnej strategii rozwoju przeznaczyło na wsparcie lokalnych firm, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw zakładanych przez kobiety. Jednym z nich, jest właśnie odwiedzany przez nas gabinet.

Wartość wsparcia finansowego: 218.047,00 zł. Utworzone miejsca pracy: 2.

Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu.

W drugim punkcie wyjazdu odwiedzimy jedno z najstarszych na świecie muzeum instrumentów ludowych. Jego wieloletnia działalność sprawiła, że posiada w swych zasobach bogatą kolekcję instrumentów muzycznych, które od towarzyszyły rolnikom w uroczystościach rodzinnych i religijnych. Jak przeczytamy na jego stronie: …po dziesiątkach lat, drogą penetracji terenowych, poprzez zakupy, dary, organizację konkursów na budowę ludowych instrumentów muzycznych, muzeum zgromadziło największy zbiór instrumentów ludowych w zbiorach polskich. Od najprostszych gwizdków glinianych, piszczałek, piór, poprzez bębenki, bębny, burczybasy, po instrumenty o większym i dużym stopniu komplikacji, jak skrzypce, skrzypce diabelskie, liry korbowe czy dudy i harmonie.

Muzealna kolekcja to instrumenty z różnych okresów – od najstarszych egzemplarzy, jak XVII-wieczne kotły czy złóbcoki z 1705 r., XIX-wieczne mazanki i basy, po instrumenty z początku XXI wieku.

W roku 2015 Muzeum zmodernizowało swoją przestrzeń ekspozycyjno-magazynową za kwotę 825.512,46 zł, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosiła 701.685,59 zł.

Lipowa Polana

Po wizycie w muzeum trafimy do sielsko brzmiącego miejsca o nazwie Lipowa Polana, która dzięki dużemu zaangażowaniu lokalnej społeczności, stała się centrum gminnej integracji. W ramach wsparcia lokalnej grupy działania powstał tu plac zabaw i siłownia plenerowa. Jeszcze w tym roku, zostanie tu wybudowana drewniana altana, służąca mieszkańcom.

Łączna wartość pozyskanych środków:  160.000,00 zł.

Swój początek tutaj, ma także ścieżka rowerowa i ścieżka nordic walking, które zostały uruchomione w ramach projektów współpracy, zrealizowanych przez lokalną grupę działania Razem na Piaskowcu.


Dziecięce zespoły folklorystyczne Radosne Nutki i Niedźwiadki.

Na koniec trafimy do gminy Mirzec, w której zaangażowanie lokalnych pasjonatów zostało przekute na powstanie dwóch dziecięcych zespołów ludowych. Ich doceniana przez całą społeczność lokalną działalność, jest silnie związana z misją kultywowania lokalnych tradycji.

Dlatego też, Razem na Piaskowcu dofinansowało grupy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, które pozwoliły na zakupienie instrumentów i strojów ludowych.

Łączna wartość wsparcia wyniosła 25.000,00 PLN.


Wróć

PARTNERZY

PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY

PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY
„European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas".
Project co-financed from the European Union funds under the II Scheme of Technical Assistance measure "Polish Rural Network" of the Rural Development Programme for 2014-2020.
The Managing Authority of the Rural Development Programme for 2014-2020 – the Minister of Agriculture and Rural Development.