Wizyta 9

Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą"
Wyjazd numer 9 przeniesie nas do Gmin objętych zakresem działania lokalnej grupy działania (LGD) Nad Czarną i Pilicą, które szczycić się mogą ścisłą współpracą samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi. Owocem tego jest stały rozwój obszarów wiejskich, w modernizację których silnie angażują się mieszkańcy oraz LGD.

Nad Czarną i Pilicą dużą wagę przywiązuje do wspierania lokalnych przedsiębiorców, zarówno przez udzielanie opieki merytorycznej, jak i wsparcia finansowego dla nowych i istniejących firm. Poza pomaganiem im w uzyskaniu dofinansowania na rozwój z działania LEADER, pracownicy LGD starają się wykorzystywać też inne źródła.

Podczas tego wyjazdu będziemy mieli okazję poznać praktyczne korzyści płynące z powyższej współpracy. Odwiedzimy nie tylko aktywnie działające na lokalnym rynku, silnie zaznaczające swoją obecność na biznesowej mapie regionu firmy, ale także miejsca należące do gmin, odnowione lub modernizowane dla dobra mieszkańców regionu.


Główne tematy:
- wspieranie przedsiębiorczości,
- dziedzictwo kulturowe wsi,
- sport i rekreacja.


Tartak Piotrowski
Swoją podróż zaczniemy od wizyty w niewielkiej wsi Krężołek, w której zawitamy do rodzinnej firmy prowadzącej tartak. Miejsce to skorzystało ze wsparcia LGD w ramach działania LEADER, w ramach budżetu UE na lata 2014–2020.

Dodatkowo, firma uzyskała również dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na budowę ekologicznej linii do produkcji pelletu w oparciu o odnawialne źródła energii.

Całkowita wartość projektu 1.298.458,80 PLN, wartość dofinansowania 682.214,00 PLN.


Witold Szproch Producent lodów tradycyjnych
Drugim miejscem do którego trafimy, jest Łopuszna - wieś, w której znajduje się prężnie prosperująca firma Pana Witolda Szprocha. Przy wsparciu LGD, przedsiębiorca rozpoczął produkcję lodów opartych na naturalnych składnikach i tradycyjnych recepturach. Dokonano tego dzięki realizacji projektu, który obejmował zakup oraz instalację sprzętu niezbędnego do rozwinięcia firmy. Warto tutaj nadmienić, że działalność Pana Witolda obejmuje również produkcję tradycyjnych, wysokiej jakości wędlin, kryjących się pod marką “Specyjały Świętokrzyskie”.

Całkowita wartość projektu 339.787,50 PLN, wartość dofinansowania 151.494,00 zł

Historyczny wiatrak typu holenderskiego
Podczas trzeciego punkt naszego wyjazdu odwiedzimy wizytówkę gminy Krasocin - zabytkowy Holenderski wiatrak z 1920 roku. Popadający przez lata w ruinę obiekt, został odrestaurowany ze środków własnych gminy, która we współpracy ze społecznością lokalną stworzyła w nim Muzeum Chleba.


Mieszkańcy regionu zapewnili Muzeum unikatowe eksponaty, związane z historią pracy na roli. Wśród dawniej używanych w rolnictwie cepów, sierpów, kos, czy wialni, znajdziemy tu także przedmioty wykorzystywane w życiu codziennym okolicznych mieszkańców — kołowrotki, tary do prania ręcznego, łopaty do chleba, maselnice i żelazka z duszą. Całość w otoczeniu obrazów przedstawiających pracę i życie mieszkańców wsi, uchwyconych na fotografiach sprzed dziesięcioleci.


Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie
Kończąc wyjazd, na przykładzie jednego z miejsc w Łopusznie, przyjrzymy się sposobom na rozwój wsi i jej mieszkańców, przez pryzmat rozwijania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie we współpracy z lokalnymi organizacjami społecznymi, w ostatnich latach aktywnie korzysta z możliwości pozyskania funduszy unijnych na rozbudowę swojej infrastruktury. Lokalna grupa działania Nad Czarną i Pilicą współfinansowała tu budowę skateparku oraz kompleksu boisk. Dodatkowo, ze środków Europejskiego Funduszu ROzwoju Regionalnego, na miejscu powstał też basen letni wraz infrastrukturą towarzyszącą oraz domki letniskowe.

Łączna wartość inwestycji współfinansowanych z funduszy UE 2014-2020 na terenie ośrodka wynosi: 3.685.742,38 zł, wartość dofinansowania 1.111.244,52 zł.


Wróć

PARTNERZY

PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY

PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY
„European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas".
Project co-financed from the European Union funds under the II Scheme of Technical Assistance measure "Polish Rural Network" of the Rural Development Programme for 2014-2020.
The Managing Authority of the Rural Development Programme for 2014-2020 – the Minister of Agriculture and Rural Development.