Wizyta 8

Według definicji, Smart Village jest podejściem bazującym na połączeniu nowoczesnych narzędzi i technologii dla polepszenia jakości życia oraz podniesienia standardu usług publicznych dla obywateli, przy lepszym wykorzystaniu zasobów oraz mniejszym wpływie na środowisko.

Jak jednak przełożyć to na realne działania? Odpowiedź znajdziemy w wyjeździe numer osiem!

Podczas tego wyjazdu poznacie tło działań, które wpłynęły na obecny obraz miejscowości Piaseczna Górka oraz Kolonia Wiązownica. Porozmawiacie z osobami współodpowiedzialnymi za wdrażane tu w ostatnich latach projekty, poznacie organizacje stojące za inteligentną stroną wspomnianych wsi oraz ujrzycie rozwiązania służące nie tylko poprawie życia mieszkańców, ale też stanowiące dobry przykład kierunku zmian, jakim podążać mogą małe miejscowości.

Główne tematy wizyty studyjnej:

- Inteligentne Wioski.


Piaseczna Górka
Pierwszym miejscem jakie odwiedzimy będzie gmina Piaseczna Górka, w której spotkamy się z przedstawicielem działającego od 2015 roku stowarzyszenia “Z Górki”. Ostatnie 7 lat działania organizacji, udowodniło jak ważne dla rozwoju obszarów wiejskich jest aktywne uczestnictwo lokalnej społeczności w procesach mających poprawić jakość jej życia.

Goszcząc w gminie spotkamy się z nieszablonowym panią Alicją Jamorską - Kurek - lauratem konkursu Sołtys Roku 2020. Poznamy przykłady zrealizowanych projektów, dzięki którym Piaseczna Górka zasługuje na miano “Smart Village”. Część z nich finansowana była ze środków krajowych i unijnych, pozyskanych dzięki pracy stowarzyszenia “Z Górki”.

Ujrzymy lub usłyszymy o między innymi:
- ogrodzie deszczowym — sposób zapobiegania lokalnym powodziom i odpowiedź na zmiany klimatu;
- pergolasie wierzby — przykład żywej architektury na wsi;
- bibliotece plenerowej — pozwalająca promować, wzmacniać i ułatwiać czytelnictwo;
- ścieżce poszukiwań — metoda twórczej promocji lokalnej historii i kultury;
- wizytach studyjnych — narzędzie do zdobywania pomysłów na dalszy rozwój;
- warsztatach dla mieszkańców, zajęciach sportowych, piknikach rodzinnych i pozyskiwaniu środków na rzecz potrzebujących.

Wiązownica-Kolonia

Po zapoznaniu się z Piaseczną Górką, trafimy do miejscowości Wiązownica-Kolonia — wsi liczącej 450 mieszkańców, z ponad 800- letnią historią.

Wizytę w tym miejscu rozpoczniemy od spotkania z wzorowym Liderem naszych obszarów wiejskich, nagrodzonym w ogólnopolskim konkursie Sołtysem Roku 2017 — Jackiem Piwowarskim, który wprowadzi nas w historię działań, projektów i zmian, jakie zaszły na wsi za jego kadencji.

Dzięki dobremu zarządzaniu, stałej i aktywnej komunikacji władzy z mieszkańcami, Wiązownica-Kolonia idealnie wpisuje się w idee określone przez definicję Inteligentnych Wiosek, stanowiąc przykład tego, co może uzyskać wieś otwarta na zmiany, oparta na współpracy mieszkańców wspólnie decydujących o swoim rozwoju. Wśród najlepszych tego przykładów znajdują się:

Aktywna działalność Fundacji PasjoDzielnia

Kobieca organizacja pozarządowa wspierająca i angażująca kobiety, liderki i liderów społecznych oraz osoby — jak wskazuje jej nazwa — posiadające pasję do działania i dzielenia się.Jak mówią o sobie: Naszą misją jest sieciowanie, wspieranie, inspirowanie i dawanie przestrzeni do działania osobom, które oczekują od życia więcej niż inni. Nasze działania kierujemy w szczególności do kobiet, ale również do liderów i liderek społecznych oraz osób posiadających pasję, którą chcą się dzielić.
Główne cele fundacji to:
- wspieranie rozwoju zainteresowań i pasji,
- prawa kobiet i ich rozwój,
- promowanie i wspieranie postaw liderskich,
- rozwój kompetencji osobistych i społecznych,
- rozwój i popularyzacja kultury lokalnej i regionalnej.

Fundacja podejmuje wiele inicjatyw służących na co dzień mieszkańcom regionu. Wśród nich, niewątpliwie najbardziej imponującym jest stworzenie kina w starym budynku stodoły, które to, jako jedno z niewielu w kraju, wyświetla Przeglądy Najlepszych Niezależnych Krótkich Filmów Świata GRAND OFF.

Działania fundacji zostały docenione w 2020 roku, nagrodą w konkursie Moja Smart Wieś — Idea i Fakt organizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa IRWiR PAN.

Dolina Kacanki
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej, skupione wokół integracji i aktywizacji społeczności wiejskiej, tworzenia przyjaznej przestrzeni oraz odrywania i popularyzacji dziedzictwa lokalnego.


Nowe życie starej szkoły

Projekt dzięki którym wieś uratowała niszczejący, ponad 100-letni budynek szkoły. Dzisiaj, pełni nowe funkcje, na nowo służy lokalnej społeczności

Mural wiejski
Inicjatywa, która skupiła ponad 80 osób chcących ubarwić swoje otoczenie i wspólnie stworzyć wycinek przyjaznej przestrzeni na wsi.


Wróć

PARTNERZY

PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY

PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY
„European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas".
Project co-financed from the European Union funds under the II Scheme of Technical Assistance measure "Polish Rural Network" of the Rural Development Programme for 2014-2020.
The Managing Authority of the Rural Development Programme for 2014-2020 – the Minister of Agriculture and Rural Development.