Wizyta 7

Lokalna Grupa Działania "Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej"
Podczas tego wyjazdu poznamy historię małej wiejskiej gminy, oddalonej od dużych ośrodków miejskich. Gminy, w której władze lokalne, przez aktywną współpracę z mieszkańcami, dzięki realizowanym projektom stawiają czoła współczesnym wyzwaniom.

W dwóch odwiedzanych przez nas miejscowościach ujrzymy jak dzięki konsekwentnej polityce służącej dobru wspólnemu, jesteśmy w stanie nie tylko zapewniać miejsca pracy i opieki osobom szczególnie ich potrzebującym, ale i budować wspólną przestrzeń, która może stanowić skuteczną odpowiedź na postępujące zmiany klimatu.

Główne tematy:
- miejsca pracy,
- zielona energia, zapobieganie zmianom klimatycznym,
- opieka nad osobami starszymi.


Inkubator przedsiębiorczości
Projekt zrealizowany przez władze lokalne.  Polegał na zakupie gruntów, rewitalizacji istniejących budynków i budowie nowego kompleksu.
Nowy budynek został udostępniony przedsiębiorstwom, w tym firmie WOJDAK. Obecnie, w tym miejscu zatrudnienie znalazło 80 kobiet, głównie powyżej 50 roku życia. Docelowo, zatrudnionych ma być tam 150 osób. Po wybuchu wojny za wschodnią granicą Polski, zatrudnienie znalazły tam także Panie zmuszone do ucieczki z Ukrainy.

Firma WOJDAK we współpracy z Państwową Organizacją Samochodową (PKS) Ostrowiec Świętokrzyski, zorganizowała dowóz pracownic, które nie posiadały własnego środka transportu. W zachęceniu firmy PKS Ostrowiec Świętokrzyski do uruchomienia komunikacji dla szwaczek, udział miały również władze gminy, które zaoferowały przeniesienie siedziby z Ostrowca Świętokrzyskiego, co wiązało się z obniżeniem podatków. Sukces pierwszego budynku sprawił, że gmina po sąsiedzku zbudowała z własnych środków kolejny budynek, który już znalazł najemców, a wśród nich m.in. klinikę stomatologiczną.

Wartość projektu: 5.347.048 zł. Inwestycja współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i instalacje fotowoltaiczne
Do projektu zostały włączone wszystkie budynki gminne w Baćkowicach, w tym: urząd gminy, szkoła, ośrodek opieki zdrowotnej, wielofunkcyjny budynek gminy (biblioteka, świetlica, poczta). W ramach zrealizowanej inwestycji dokonano ocieplenia poszczególnych obiektów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, montażu nowych (ekologicznych) sytemów centralnego ogrzewania oraz paneli fotowoltaicznych. Dzięki temu, znacznie ograniczono dotychczasową emisję CO2.

Wartość projektu: 5.601.139,79 zł. Projekt otrzymał wsparcie z Islandii, Liechtensteinu oraz Norwegii, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.Opieka nad osobami starszymi
Nowoczesna placówka — dom opieki długoterminowej zapewniający opiekę społeczną i medyczną dla 20 mieszkańców. Organizowane są tu codzienne zajęcia z arteterapii, ergoterapii i socjoterapii.

Wartość projektu: 5.197.000,00 zł. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rekreacja i sport
Władze gminy Baćkowice dbają również o rozwój fizyczny mieszkańców. Dlatego też, w roku 2011 na rzeczce Trzciance, wybudowany został zbiornik rekreacyjny o powierzchni 4,2 hektara. Wartość inwestycji wyniosła 4.321.111,80 złotych i współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W kolejnych latach LGD — Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej wsparło kwotą 300.000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, budowę strefy rekreacyjnej. Strefę stworzono przy dużym zaangażowaniu społeczności lokalnej.

W roku 2010 gmina wybudowała przy szkole podstawowej basen, który przede wszystkim wykorzystywany jest do prowadzenia zajęć dla dzieci i seniorów. Wartość inwestycji wyniosła 6.322.908,00 zł i współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Kreator Przedsiębiorczości
Projekt polegał na stworzeniu w Łagowie Lokalnego Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości — miejsca udostępnionego przedsiębiorcom i społeczności lokalnej z obszaru LGD, gdzie można spotkać się, zorganizować szkolenie, konferencję, spotkania promujące produkty i usługi, lub pracować na zasadzie open space. Działalność LCWP jest dostosowana do potrzeb przedsiębiorców, co oznacza, że spotkania mogą odbywać się od poniedziałku do soboty w dogodnych godzinach, również wieczornych. W ramach zadania, na potrzeby prowadzenia szkoleń i kursów dla przedsiębiorców, wyposażono w meble oraz sprzęt dwie sale dydaktyczne.

Wróć

PARTNERZY

PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY

PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY
„European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas".
Project co-financed from the European Union funds under the II Scheme of Technical Assistance measure "Polish Rural Network" of the Rural Development Programme for 2014-2020.
The Managing Authority of the Rural Development Programme for 2014-2020 – the Minister of Agriculture and Rural Development.