Wizyta 4

Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"

Jedną z podstaw rozwoju obszarów wiejskich jest stworzenie lokalnym społecznościom korzystnych warunków do pracy. Szczególnie ważne staje się to w odniesieniu do młodych mieszkanek wsi, często starających się pogodzić życie zawodowe z prywatnym, rodzinnym. Rozwój w tym zakresie odbywa się nie tylko przez wspieranie przedsiębiorczości i powstawanie nowych firm, ale i zapewnienie odpowiedniej infrastruktury służącej całym rodzinom, a w szczególności kobietom, często stających przed dylematem - praca czy dom? Uczestnicy wyjazdu do obszaru działania LGD Dorzecze Bobrzy, na wstępie dowiedzą się, jak radzą sobie z tym wyzwaniem władze samorządowe gmin Miedziana Góra i Strawczyn.

W kolejnym punkcie zajrzymy do lokalnej firmy, która dzięki otrzymaniu unijnych środków, mogła rozwinąć swoją działalność i świecić przykładem przedsiębiorczości w historycznym XVII-wiecznym Staropolskim Okręgu Przemysłowym.

Dodatkowym atutem tego wyjazdu jest wizyta w Oblęgorku - malowniczej wsi kryjącej dwór laureata Literackiej Nagrody Nobla, Henryka Sienkiewicza. Dzisiaj to miejsce pełni funkcję oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach.

Główne tematy:
- równość płci i dostęp do zatrudnienia,
- wsparcie przedsiębiorczości,
- ochrona klimatu/budownictwo pasywne.


Żłobek w Miedzianej Górze
Pierwszy publiczny żłobek w gminie Miedziana  Góra. Inwestycja zrealizowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Mama i Tata wracają do pracy". Projekt ten opiera się na potrzebie równości kobiet i mężczyzn we wszystkich aspektach  życia, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery i zapewnieniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

W ramach idei zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi poniżej trzeciego roku życia, powstał ten nowoczesny, w pełni wyposażony obiekt dla 48 dzieci, zapewniający bezpłatną opiekę przez pierwsze 18 miesięcy. Jest to tak zwany budynek pasywny, technologia w której został wykonany gwarantuje niskie zużycie energii.

Łączna wartość projektu: 3.264.505,00 zł.Przedszkole Publiczne w Strawczynie
Obiekt obejmuje żłobek jednodziałowy dla 16 dzieci i pięciooddziałowe przedszkole dla 120 dzieci. Przedszkole jest nowoczesnym budynkiem pasywnym, wyposażonym w technologie umożliwiające minimalizację zużycia energii podczas pracy, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Laureat ogólnopolskiego konkursu #BeActive w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu (2019).

Inwestycja została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Łączna Wartość projektu:  6.300.000,00 zł. Dofinansowanie unijne wyniosło 3.100.000,00 mln zł.Drukarni Makar - Marcin Karczewski
Firma znajduje się w pobliżu zabytkowego Zakładu Wielkiego Pieca w Bobrzy. Stanowi część Staropolskiego Okręgu Przemysłowego z XVII wieku, centrum przemysłu stalowego i górnictwa. Świadczy usługi druku offsetowego, wielkoformatowego i reklamy wizualnej.

Przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu UE na lata 2014–2020 (za pośrednictwem LGD) na rozszerzenie działalności  i wdrożenie innowacji.

Wartość wsparcia finansowego:  300.000,00 PLN.


Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku (Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach)

Pałac należący niegdyś do polskiego noblisty — Henryka Sienkiewicza, wraz z wsią w której się znajduje, opisywane były przez niego słowami:

"Oblęgorek oczarował mnie zupełnie. Mało jest w królestwie wiosek tak pięknie położonych. Drzewa bardzo porosły, park jest ogromny, kwiatów mnóstwo, a jabłonie, grusze i śliwy gną się literalnie pod ciężarem owoców. Urodzaj jest wyjątkowy i widok gałęzi obsypanych czerwonymi jabłkami bardzo ładny…
…Kwiatów a zwłaszcza drzewek różanych, kwitnących, jest mnóstwo, więc nie tylko płuca oddychają świeżym powietrzem, ale i oczy mają na co popatrzeć."

Dzisiaj, miejsce to należy do Muzeum Narodowego w Kielcach, które działa tu z misją: Gromadzić, chronić i eksponować dziedzictwo, być otwartym na współczesność, zasługiwać na zachwyt widza.

Ta nowoczesna instytucja kultury chce pokazać wartość czasów minionych i być pomostem między pokoleniami, realizując swoją misję poprzez między innymi:
- dbałość o powierzone dziedzictwo kulturowe oraz jego stałe gromadzenie,
- nowoczesność rozumianą jako: wprowadzenie systemu zarządzania jakością, zarządzania projektowego oraz narzędzi informatycznych wspomagających komunikację, relacje z klientami i realizację procesów,
- edukację,
- unikatowość i atrakcyjność wystaw i działań artystycznych,
- budowanie wizerunku organizacji przyjaznej dla widza, w której warto spędzać wolny czas,
- prowadzenie działalności naukowo- badawczej i wydawniczej,
- pogłębianie wiedzy i ciągłe doskonalenie.

Muzeum Narodowe w Kielcach realizowało projekt "Wzrost atrakcyjności turystycznej Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, poprzez jego modernizację, renowację i odtworzenie elementów zabytkowego parku oraz wdrożenie interaktywnego zwiedzania".

Jego całkowita wartość wyniosła 3.346.820,00 PLN i współfinansowana była przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Załączniki:
5_ERP_Declaration.pdfRozmiar:  172.29KBPobierz

Wróć

PARTNERZY

PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY

PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY
„European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas".
Project co-financed from the European Union funds under the II Scheme of Technical Assistance measure "Polish Rural Network" of the Rural Development Programme for 2014-2020.
The Managing Authority of the Rural Development Programme for 2014-2020 – the Minister of Agriculture and Rural Development.