Wizyta 3

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”
LGD "Perły Czarnej Nidy" obejmuje swym obszarem trzy podmiejskie gminy: Chęciny, Morawicę, Nowiny. Ponieważ leżą one w bezpośrednim sąsiedztwie dużego miasta, to jednym z wyzwań jest stowrzenie warunków, które zachęcą do osiedlania się na ich terenie mieszkańców Kielc. Uczestnicząc w tym wyjeździe studyjnym ponzacie nie tylko inwestycje, które realizowały ten cel, ale również dowiecie się jakie podejmowane są działania aby integrować mieszkańców? Tak aby miejscowości te tętniły życiem, a nie były tylko "sypialnią" dla osób pracujących w Kielcach.

Główne tematy:
- turystyka i rekreacja na obszarach wiejskich,
- tworzenie miejsc pracy,
- produkty lokalne.


Wycieczka po Morawicy.
Prezentacja zrealizowanych  projektów jako przykład  konsekwentnego wspierania  rozwoju kulturalnego i turystycznego gminy przez władze samorządowe.

Nowoczesny budynek miejski z ratuszem, centrum kultury, biblioteką, punktem informacji turystycznej.  teren rekreacyjny z fontanną i ławkami.
Wartość projektu: 12.000.000,00 PLN, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Park, który znajduje się w centrum Morawicy, był całkowicie zarośnięty chaszczami, dziczą i zamknięty dla spacerowiczów. Władze gminy postanowiły zagospodarować teren tak, by stał się miejscem wypoczynku i spotkań mieszkańców. Po przeprowadzonej rewitalizacji, można śmiało rzec, że to miejsce stało się nareszcie wizytówką gminy Morawica. Teren zabytkowego parku przy budynku Centrum Samorządowego w Morawicy zmienił się nie do poznania. Powstały tu alejki, nowe oświetlenie, chodniki, ustawiono też ławeczki i kosze na śmieci, posadzone zostały tysiące ozdobnych drzew i krzewów. A wszystko to pod czujnym okiem konserwatora zabytków, bowiem park jest zabytkowy.
Warto podkreślić, że w trakcie rewitalizacji parku odnowiono także niezwykle ważną z punktu widzenia historii oficynę dworską wybudowaną w 1858 roku. Pomieszczenia w podziemiach i na parterze odnowionej oficyny przeznaczone są na kawiarnię. W pobliżu oficyny zostanie wybudowany plac zabaw dla dzieci

Wartość projektu: 2.600.000,00 PLN, współfinansowanego ze śrdoków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zbiornik wodny  (7,2 ha)  do  celów retencyjnych i  rekreacyjnych, ze spektakularnym  molo o długości 24 metrów, piaszczystą plażą, ścieżką rowerową i spacerową, boiskiem do paintballa i siatkówki plażowej. Wokół zbiornika działają firmy, które założyli mieszkańcy przy wsparciu lokalnej grupy działania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Firmy te w okresie letnim prowadzą wypożyczalnie kajaków i rowerów wodnych, restaurację.

Wartość projektu: 7.712.000,00 PLN, , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Hala Pod Basztami
Obiekt na imprezy sportowe, kulturalne i rozrywkowe:   audytorium na 1300  miejsc,  moduł fitness,  siłownia z sauną,  zapleczem sportowo-technicznym  (sala zapaśnicza, dwie sale konferencyjne, bufet, sala wokalno-teatralna).
Wartość projektu: 18.905.595,00 PLN, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Park miejski w Chęcinach

Wśród nowych mieszkańców Chęcin dużą grupę stanowią młode małżeństwa z dziećmi. Rodziny te oczekują stworzenia warunków do spędzania wolnego czasu. Dlatego władze lokalne na obszarze o powierzchni ok. 2 ha stworzyły teren rekreacyjno-wypoczynkowy, obejmujący nowoczesny  plac zabaw dla dzieci, skatepark, pump track, siłownię, alejki, stylowe ławki i oświetlenie.

Wartość projektu: 6.579.000,00 PLN, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Park miejski jest miejscem, w którym rodziny chętnie spędzają wolny czas, dletego nie bez powodu przy wsparciu LGD ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w bezpośrednim jego sąsiedztwie powstała kawiarnia "The  Ice Cream Land", w której można kupić lody, ciasta, gofry, domowe wypieki, desery, kawa i świeżo wyciskane soki. Z kawiarni rozpościera się widok na średniowieczny zamek.

Wartość projektu: 72.202,00 PLN. Miejsca pracy: 1


Wróć

PARTNERZY

PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY

PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY
„European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas".
Project co-financed from the European Union funds under the II Scheme of Technical Assistance measure "Polish Rural Network" of the Rural Development Programme for 2014-2020.
The Managing Authority of the Rural Development Programme for 2014-2020 – the Minister of Agriculture and Rural Development.