Wizyta 1

Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry”

Biorąc udział w wizycie studyjnej nr 1, będziesz miał/a możliwość poznania tradycyjnych świętokrzyskich smaków w firmach, które otrzymały wsparcie na swoją działalność z Lokalnej Grupy Działania „Wokół Łysej Góry”.
W Osadzie Średniowiecznej powstałej z inicjatywy LGD, odbędziesz podróż w czasy średniowiecza i poznasz wierzenia oraz sposób życia ludzi zamieszkujących przed wiekami Góry Świętokrzyskie.

Główne tematy wizyty studyjnej:
- rozwój przedsiębiorczości,
- tworzenie miejsc pracy,
- produkty lokalne.


"Kowalczyk. Tradycyjne wędliny ze Świętokrzyskiego".
Firma Wyrób i sprzedaż wędlin Halina Kowalczyk w latach 2013-2015 zrealizowała inwestycję, celem której była budowa i wyposażenie masarnii w której przetwarzane są półtusze wieprzowe i drób. Wędliny firmy Kowalczyk, produkty przygotowywane są tu według wypracowanych przez lata doświadczeń receptur właścicieli. W ofercie znajdują się produkty tradycyjne, wędzone, gotowane na parze, wypieki oraz zestawy sezonowe. Wyjazd obejmie prezentację przedsiębiorstwa i linii technologicznej, degustację wędlin oraz możliwość zakupu produktów.

Wartość projektu: 700.000,00 PLN, dofinansowanie: 100.000,00 zł. Firma uzyskała wsparcie finansowe z PROW na lata 2007-2013 w ramach Działania "Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw". Utworzone zostały dwa miejsca pracy.

Tłocznia soków: "Smaki Ogrodu".
Firma produkuje soki owocowe i warzywne oraz świadczy usługi tłoczenia dla klientów zewnętrznych. Soki produkowane są wyłącznie z czystych produktów, bez dodatku wody, cukru ani konserwantów. Wyjazd studyjny obejmie prezentację tłoczni i linii technologicznej, a także degustację. Możliwość zakupu produktów.
Przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie z PROW na lata 2014–2020 w ramach wdrażania przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju na rozbudowę linii technologicznej pozwalającej zwiększyć zdolność produkcyjną firmy oraz wzbogacić jej asortyment.

Produkty tłoczni nie tylko okazały się trafionym pomysłem, ale także przyniosły firmie kilka znaczących sukcesów:
- członkostwo w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Świętokrzyskiego,
- przynależność do Szlaku Świętokrzyskiej Kuźni Smaków,
- złoty medal dla chipsów z jabłek, podczas XX targów rolnych w Plauen,
- I nagrodę w konkursie „Nasze Dziedzictwo Kulinarne – Smaki Regionów”,
- nominację do nagrody „Perła 2014” w konkursie „Nasze Dziedzictwo Kulinarne – Smaki Regionów”.

Firma posiada również certyfikat Doceń Polskie. Jest to Ogólnopolski Program Promocyjny „Doceń polskie”. Wyróżnienia nadane zostały na podstawie ocen przyznanych przez ekspertów z branży spożywczej. Patronem honorowym programu „Doceń polskie” jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wartość projektu: 529.936,99 PLN, kwota dofinansowania: 300.000,00 zł. Utworzone miejsca pracy: 2.


"Karczma Świętokrzyska"
Karczma należy do Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskiego oraz jest jednym z przystanków na Szlaku Kulinarnym Świętokrzyskiej Kuźni Smaków.  W Karczmie można  skosztować specjałów tradycyjnej świętokrzyskiej kuchni, wśród której prym wiodą m.in. zalewajki, naleśniki z truskawkami, soki z bielińskiej tłoczni, miody z lokalnej pasieki, czy swojskie wędliny z lokalnych masarni. Jednakże, popisowym daniem regionalnym tego obiektu, zaraz obok zarzucajki, jest zalewajka serwowana z jajkiem sadzonym.

Potrawy regionalne przygotowywane są z surowców pochodzących z lokalnych gospodarstw i od producentów z województwa świętokrzyskiego. Wyjątkowa architektura obiektu, otulona malowniczymi pasami pól, wśród krajobrazu urokliwych świętokrzyskich wsi, sprawia że jest to wyjątkowe, smakowite miejsce.

Wśród tradycyjnych dań, dzięki którym Karczma może poszczycić się przynależnością do Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie są: zalewajka świętokrzyska z jajkiem sadzonym, baniocek (ciasto z dynią) i (sezonowo) zarzucajka oraz naleśniki z truskawkami bielińskimi.
Karczma na bieżąco współpracuje z członkami Sieci — zaopatruje się w artykuły do przygotowania potraw oraz do bezpośredniej sprzedaży. Współpracuje m.in. z: Zychowicz Przetwórstwo Mięsa Sp. z o.o., Daleszyce,  PPH Smaki Ogrodu Edyta Kot, Bieliny, Pasieka Rodzinna „Miody Napękowskie” w Napękowie, Bieliny.

Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej
Turyści odwiedzający Osadę przenoszeni są do realiów średniowiecza, gdzie poznają gospodarstwo domowe, warsztat garncarski, stolarski, rymarski i szewski oraz chatę zielarki. W trakcie wizyty uczestnicy poznają projekty, dzięki którym powstała Osada Średniowieczna.

Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej wieś świętokrzyska borykała się z dużym bezrobociem. Dlatego jednym z wyzwań LGD było wykorzystanie walorów turystycznych Gminy Baćkowice do stworzenia nowych miejsc pracy. W wyniku wielu wytężonych godzin pracy samorządu lokalnego, członków LGD oraz mieszkańców Bielin, zrodziła się koncepcja stworzenia u podnóża Świętego Krzyża nowej atrakcji turystycznej - Osady Średniowiecznej.

Inwestycja zrealizowana została przez Gminę Bieliny obejmuje: Osadę, Karczmę Świętokrzyską, parking i pasaże handlowe. Dzięki inwestycji powstało 10 miejsc pracy w samej Osadzie i Karczmie. Ponadto, wybudowane pawilony pozwoliły mieszkańcom prowadzić działalność gospodarczą związaną z handlem pamiątkami i artykułami spożywczymi. Przed otwarciem Osady, lokalna grupa działania zrealizowała szereg projektów przygotowujących jej pracowników, w trakcie których poznawali oni tajniki średniowiecznych zawodów, czy też uczyli się zanikającej już gwary świętokrzyskiej.

Wartość projektu: 11.780.583,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 10.746.393,34 zł.
 

 


Wróć

PARTNERZY

PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY

PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY
PARTNERZY
„European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas".
Project co-financed from the European Union funds under the II Scheme of Technical Assistance measure "Polish Rural Network" of the Rural Development Programme for 2014-2020.
The Managing Authority of the Rural Development Programme for 2014-2020 – the Minister of Agriculture and Rural Development.